نویسنده: کامران کراماتیان

صداقت در مشاوره املاک، رازداری، معرفی بهترین ها، احترام به وقت و سرمایه مشتری
× پیام به من