دسته: معرفی پروژه

اردیبهشت 19
پروژه چهارباغ قیطریه – پروژه لوتوس قیطریه

مساحت زمین : 12.743 متر مربع مساحت مشاعات : 95.774 متر مربع  مساحت مفید : 58.836…

×