برچسب: قیمت آپارتمان در ۱۴۰۰

فروردین ۱۵
پیش بینی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰

آیا در سال ۱۴۰۰ مسکن گران میشود ؟ آیا رکود در انتظار بازار ملک هست؟ پیش بینی سال ۱۴۰۰