برای مهندسین بن بستی وجود ندارد.
آنان یا راهی خواهند یافت٬ یا راهی خواهند ساخت…

#روز_مهندس_مبارک

نظر

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه