بایگانی‌ها

شرایط انتقال پارکینگ

برای انتقال پارکینگ، باید به دفترخانه مراجعه کنید

تا دفترخانه با دریافت استعلامات لازم سند انتقال پارکینگ را برای شما تنظیم کند.

مدارک مورد نیاز برای انحام این کار اصل سند هر دو واحد و اصل مدارک شناسایی و حضور هر دو مالک .

🔻اگر صاحب هر دو واحد یک نفر است و می‌خواهد پارکینگ را از یک واحد به واحد دیگرش انتقال دهد، باید به دفترخانه مراجعه کرده و نسبت به تنظیم اقرار نامه جابجایی پارکینگ اقدام کند.

🔴 در صورت‌جلسه‌ی تفکیکی، انتقال دو واحد پارکینگ یا بیشتر به مالک یا مالکین یک آپارتمان، به طوری که مالک یا مالکین یک واحد آپارتمان دارای پارکینگ متعدد و واحد دیگر فاقد پارکینگ شود؛ صحیح نیست.

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه