بایگانی‌ها

نحوه محاسبه مالیات بر اجاره ؟

تعریف مالیات بر درآمد اجاره :

در حالت کلی مالیات بر درآمد به چند دسته تقسیم می‌شود که یکی از آنها مالیات بر درآمد املاک است که مالیات بر اجاره خانه نیز در زیر مجموعه این مالیات قرار می‌گیرد.

در صورتی که صاحبان املاک و مستغلات مسکونی و تجاری و غیره بخواهند ملک خود را در اختیار فرد دیگری با اهداف تجاری، سکونت و غیره قرار دهند که از این راه درآمدی نیز به دست بیاید، این درآمد بر اساس نوع و میزان آن مشمول مالیات بر درآمد اجاره املاک می‌شود.

مالیات بر درآمد اجاره مربوط به صاحبان املاک است و ارتباطی به مستاجر ندارد.

بر اساس قانون مالیات بر اجاره ملک، صاحب املاک اجاره‌ای از نوع تجاری، مسکونی و حتی ادارای وظیفه دارند تا پایان تیر ماه هر سال اظهارنامه‌ای تهیه و تنظیم کنند و بر اساس این اظهارنامه مالیات تعیین شده را به اداره مالیاتی که ملک در آن واقع شده است بپردازند.

نحوه محاسبه مقدار مالیات بر اجاره خانه سازمان اداره امور مالیاتی برای محاسبه کردن مالیات بر اجاره منزل از دو راه اقدام می‌کند:

• این مالیات بر اساس اجاره نامه عادی و رسمی ارائه شده توسط مالک محاسبه می‌شود و مالک باید یکی کپی از اجاره نامه خود را به همراه مدارکی مانند اظهارنامه به اداره امور مالیاتی بدهد تا بر این اساس قانون درصد و میزان مالیاتی که باید پرداخت شود را تعیین کنند.

• در صورتی که قراردادی وجود نداشته باشد یا مالک از ارائه آن خودداری کند، ۸۰ درصد مالیات بر اجاره بر اساس جدول مرتبط با آن گرفته شده و در صورتی که مالک ملک کوتاهی کند، سازمان مالیاتی بر اساس نرخ قانونی از اجاره بهایی که گرفته مالیات دریافت می‌کند.

مقدار مالیات بر اجاره اشخاص حقیقی:

• اگر درآمد برای اشخاص حقیقی در سال ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال باشد. طبق قانون ۱۵٪ مالیات باید پرداخت کنند.

• اگر درآمد اشخاص حقیقی  از۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال تا۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ریال باشد. مشمول۲۰٪ مالیات براجاره می‌شوند.

• اگر درآمد اشخاص حقیقی بیشتر از۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ریال باشد. باید ۲۵٪ مالیات پرداخت کنند. چه افرادی از پرداخت مالیات بر اجاره منزل معاف هستند؟

• محل سکونت پدر، مادر، همسر، فرزند، اجداد، و افردا تحت تکفل اجاره‌ای به حساب نمی‌آید و از پرداخت مالیات معاف است.

• در شهر تهران اجاره خانه‌هایی تا ۱۵۰ متر مربع و در شهرهای دیگر تا ۲۰۰ متر مربع از پرداخت مالیات بر اجاره منزل معاف هستند.

• اگر فردی دارای چند شغل باشد، مجموعه درآمدهای وی با کسر یک معافیت مبنای محاسبه مالیاتی قرار می‌گیرد.

• اگر پس از گذشت شش ماه معامله فسخ شود نیازی به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره نیست.

• اگر فردی تنها منبع درآمدی‌اش اجاره ملک خود باشد و با آن زندگی را بگذراند، از پرداخت مالیات بر اجاره خانه معاف است.

برگرفته از وبسایت کلید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه